Bestuur

Vermits New York een stad is waar mensen komen en gaan, zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers die hun talenten en vaardigheden in dienst willen stellen van onze organisatie. Het komt er niet op aan waar je goed in bent, als je er maar zin in hebt. Dus kom, en voeg je bij onze groep. Voor meer informatie neem je best contact op met viwnewyork@gmail.com.